Datu babesa

2016/679 (EB) Erregelamendua betez, datu pertsonalen tratamenduari, datu horien zirkulazio libreari eta Lege Organikoan pertsona fisikoak babesteari buruzkoa, eta 3/2018, abenduaren 5ekoa, datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalen bermeari buruzkoa, Sortzen Gurasoak (SORTZEN GURASOAK), Guraso Elkarteen Federazioak, jakinarazi nahi dizu formulario honetako datuak erabiliko direla web atariaren bidez eskaintzen diren jardueretako inskripzioa kudeatzeko, zu artatzeko eta eskaintzen diren zerbitzun inguruan informazioa emateko, eta jardueren eskaintzan hobekuntzak diseinatzea ahalbidetuko duten estatistika-azterlanak eskaini eta egin ahal izatea.

Datuak Sortzen Gurasoak Guraso Elkarteen Federazioak tratatuko ditu, irabazi asmorik gabeko entitatea, egoitza soziala Iruñeko Jarauta kaleko 32an, behean (31001) duena.

 • Nafarroa eta IFZ G31591217 zenbakiarekin, bai eta Sortzen Gurasoak elkarteko bazkide diren Gurasoen Elkarteek ere, atari / bilatzaile honek eskaintzen duen jarduera bakoitzeko arduradunak.
  Datu pertsonalak isilpean gordeko dira eta Sortzen Gurasoak Elkarteak ematen dituen zerbitzuetatik kanpoko inori ez dio daturik transmitituko.
  Erabiltzaile batek informazioa eskatzen duenean edo atariak eskainitako inskripzio bat egiten duenean, baimena ematen du bere kontaktu datuak edota eskaeraren edukia erabiltzailea inskribatzen den jarduera eskaintzen duen Guraso Elkartera edota eskainitako jardueraren garapenaz arduratzen den erakunde edo profesionalera bidaltzeko, soilik jarduera behar bezala garatzeko helburuarekin.
  Datu pertsonalak tratatzeko oinarri juridikoa honako tokietan dago dago: Erabiltzaileak galdetegian bertan espresuki adierazi duen adostasunean (RGPD 6.1 a) eta kontratua edo zerbitzuak behar bezala gauzatzeko eta garatzeko adierazpenean (RGPD 6.1 b).
  Interesdunak edozein unetan baimena atzera botatzeko eskubidea du. Horrek ez du eraginik izango baimena kendu aurretik emandako tratamenduaren zilegitasunean.
  Datuak finkatutako helburua betetzeko eta prozesu horretan sor litezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denboraz gordeko dira. Legez ezarritako epeak.

  Erabiltzaileak DBEOk aitortutako eskubideak erabil ditzake:
 • Zure datuetara sartu: Zure datuak ikusteko eskubidea duzu zer datu pertsonal tratatzen ditugun jakiteko.
 • Zure datuen zuzenketa edo ezabaketa eskatzea: Egoera jakin batzuetan, gure aldetik tratatzen ditugun datu pertsonal zehaztugabeak zuzentzeko eskubidea duzu, edo, are gehiago, datu horiek ezabatzeko eskatzeko eskubidea duzu, besteak beste, jasotako helburuetarako jada beharrezkoak ez badira.
 • Zure datuen erabilera mugatzeko eskatzea: Egoera jakin batzuetan, zure datuen erabilera mugatzea eskatzeko eskubidea izango duzu. Kasu horretan, jakinarazten dizugu erreklamazioez baliatzeko edo defendatzeko bakarrik gordeko ditugula, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrak aurreikusten duen bezala.
 • Zure datuen eramangarritasuna: Egoera jakin batzuetan, aurretik guri bidalitako eta zuri dagozkizun datu pertsonalak jasotzeko eskubidea izango duzu, formatu egituratuan, erabilera arruntekoak eta irakurketa mekanikokoak, eta datu horiek datuen erabileraren beste arduradun bati transmititzeko eskubidea izango duzu.
 • Zure datuen tratamenduari aurka egitea: Egoera jakin batzuetan eta zure egoera partikularrarekin zerikusia duten arrazoiengatik, zure datuen tratamenduaren aurka egiteko eskubidea izango duzu. Kasu horretan, datuak tratatzeari utziko diogu, beti ere, bidezko eta premiazko arrazoiengatik edo izan litezkeen erreklamazioen erabilera edo defentsa egiten ez badugu. Onartutako eskubideak erabiltzeko, interesdunak harremanetan jarri behar da posta elektroniko helbide honen bidez: sortzen@sortzen.eus. Edo idazki bat bidali behar dio SORTZENi, erabileraren arduradunei buruzko atalean adierazitako helbidera. Zure eskubideak erabiltzean gogobetetasunik lortu ez baduzu, kontrol-agintaritza nazionalean erreklamazioa aurkezteko eskubidea duzu. Horretarako, Datuak Babesteko Espainiako Agentziara jo behar duzu. Erreklamazio hori Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurka aurkeztu aurretik, kaltetuaren eskubideak betetzeko arduradunarengana jo dezakezu, helbide elektroniko honen bidez: sortzen@sortzen.eus